શિક્ષણ-કેરિયર

તાપી જિલ્લામાં ૨૪ કેન્દ્રો ઉપર કુલ- ૧૫,૯૯૫ વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષાઓ આપશે:

શ્રોત: ગ્રામિણ ટુડે ન્યુઝ, તાપી કીર્તનકુમાર

આગામી તા.૨૮/૩/૨૦૨૨થી તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ દરમિયાન એસ.એસ.એસ. અને એચ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષાઓ અંતર્ગત તાપી જિલ્લામાં ૨૪ કેન્દ્રો ઉપર કુલ- ૧૫,૯૯૫ વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ બોર્ડની પરીક્ષાઓ આપશે:

વ્યારા-તાપી: ગુજરાત માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા આગામી તા.૨૮/૩/૨૦૨૨થી તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ દરમિયાન એસ.એસ.એસ. અને એચ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષાઓ યોજાનાર છે. તાપી જિલ્લામાં ૨૪ પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર એસ.એસ.સી.ના ૧૦,૬૬૮, એચ.એસ.સી. સામાન્‍ય પ્રવાહના ૩૯૬૫ અને એચ.એસ.સી. વિજ્ઞાન પ્રવાહના ૧૩૬૨ વિદ્યાર્થીઓ મળી કુલ ૧૫,૯૯૫ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે.
એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા ૧૬ કેન્‍દ્રો ઉપર ૩૫ બિલ્‍ડિંગના ૩૫૩ બ્‍લોકમાં, એચ.એસ.સી. સામાન્‍ય પ્રવાહની પરીક્ષા ૭ કેન્‍દ્રો ઉપર ૧૩ બિલ્‍ડિંગના ૧૭૭ બ્‍લોકમાં જ્‍યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષા ૧ કેન્‍દ્રો ઉપર ૦૬ બિલ્‍ડિંગોના ૬૭ બ્‍લોકમાં લેવાશે. જિલ્લાના તમામ પરીક્ષા કેન્‍દ્ર ઉપર સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, બ્‍લોક વ્‍યવસ્‍થા, કમ્‍પાઉન્‍ડ, લાઇટ, પંખા, પીવાના પાણીની સુવિધા ઉપલબ્‍ધ છે.
આ ઉપરાંત જાહેર પરીક્ષા સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શાળાઓને માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે ગુજરાત માદયમિક અને ઉચ્ચતર માદયમિક શિક્ષણ બોર્ડ અને તાપી જિલ્લા વહિવટી તંત્ર દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં રાજ્યકક્ષાનો ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર-૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨, સમય સવારે ૧૦:૦૦ થી સાંજે ૬:૩૦ કલાક સુધી તેમજ તાપી જિલ્લા કક્ષાના કાઉન્સેલિંગ (પરીક્ષાર્થીઓ/વાલીઓ/શાળાઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવા માટે) સંપર્ક નંબર (૦૨૬૨૬) ૨૨૧૬૨૪, તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨, સમય સવારે ૧૦:૦૦ થી સાંજે ૬:૧૦ કલાક સુધી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રીની કચેરી ખાતે કાર્યરત છે. એમ, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, તાપીની અખબારી યાદીમા જણાવાયું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: न्यूज़ पोर्टल के कंटेट को किसी भी प्रकार से कॉपी करना कॉपीराइट आधीनियम के अनुसार प्रतिबंधित है