ધર્મ

દેડીયાપાડા તાલુકામાં ફટાકડાની દુકાનનો પરવાનો મેળવવાની આખરી તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અરજી કરવી:

શ્રોત: ગ્રામીણ ટુડે ન્યૂઝ,નર્મદા સર્જન કુમાર વસાવા

રાજપીપલા: – ચાલુ વર્ષે આગામી દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નર્મદા જિલ્લાેનાં દેડીયાપાડા તાલુકામાં ફટાકડાનો ધંધો કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતો નક્કી કરે તે સ્થળે દુકાનો કરવાની પરવાનગી મેળવવા માટેની અરજીઓ નિયત નમૂનામાં ફોર્મ નં-૪ માં ત્રણ નકલમાં સંપૂર્ણપણે માહિતી સાથે સબ-ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, દેડીયાપાડા જિ.નર્મદાને તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં મળે તે રીતે અરજીઓ મોકલી આપવા એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.
તદ્અનુસાર, એક્સપ્લોઝીવ રૂલ્સ- ૧૮૮૩ ના નિયમ- ૧૩૫(૧), ૧૬૬ તથા પરવાના ફોર્મ નં.૨૪ ની શરત નંબર (૧) માંથી સરકારશ્રીએ એક્સપ્લોઝીવ એક્ટ-૧૯૮૪ ની કલમ-૧૦(૨) હેઠળ મુક્તિ આપેલ છે તથા ખુલ્લા મેદાનમાં ટેમ્પરરી શેડ બાંધી દુકાનો કરવા માટે સુચના આપેલ છે. જેથી રસ ધરાવતાં ઇસમોએ ઉપરની જોગવાઇઓમાં મળેલી મુક્તિને અનુરૂપ ફટાકડાની દુકાન કરવામાં રસ ધરાવતાં હોય તેઓએ નમુના નં. ૪ માં તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીમાં ત્રણ નકલમાં અરજી કરવી તથા અરજી ઉપર રૂા. ૩.૦૦ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ લગાડી સાથે રૂા.૫૦૦/- (અંકે રૂપીયા પાંચસો પુરા) નું ચલણ પરવાના ફી અંગે “ ૦૦૭૦ અધર એડમીનીસ્ટ્રેટીવ સર્વિસ” ના સદરે જમા કરાવીને તેનું અસલ ચલણ સામેલ રાખવું. અરજી સાથે ગત વર્ષમાં મંજૂર કરેલ પ્લાનની ત્રણ નકલો તથા મેળવેલ લાયસન્સની નકલ ઉપરાંત હાલ જે સ્થળે ફટાકડા લાયસન્સ મેળવવા માંગતા હોય તે સ્થળ સ્થિતિનો નવેસરનો પ્લાન અરજી સાથે સામેલ રાખવો. સીટી સર્વે/ગ્રામ પંચાયત પાસેથી પ્લોટ ભાડે રાખ્યા અંગેની પાવતી પણ સામેલ કરવી. નક્કી કરવામાં આવેલ સ્થળ સિવાય અન્ય કોઇ સ્થળે પરવાનગી આપવામાં આવશે નહી.
એક્સપ્લોઝીવ રૂલ્સ-૨૦૦૮ તથા વખતોવખતની સૂચનાઓ મુજબ જણાવેલ વિગતે ફટાકડાની દુકાન સ્થળ નિયત વિગતવાળુ હોવું જોઇએ. અરજીનું ફોર્મ જે તે તાલુકા કક્ષાએ મામલતદાર કચેરીમાંથી તથા અત્રેની પ્રાંત કચેરીની રજિસ્ટ્રી શાખામાંથી વિનામૂલ્યે મળી શકશે. મુદ્દત બહાર આવેલ અરજીઓ કે અધૂરી વિગતોવાળી અરજીઓ કોઇપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહિ. તદઉપરાંત કોવીડ-૧૯ ને ધ્યાને લઇ સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખતની જે કંઇ સૂચનાઓ / આદેશો બહાર પડે તેવી જોગવાઇઓનો પણ અમલ કરવાનો રહેશે, જેની ખાસ નોંધ લેવા સબ-ડિવિઝનલ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, દેડીયાપાડા જિ.નર્મદા તરફથી એક અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: न्यूज़ पोर्टल के कंटेट को किसी भी प्रकार से कॉपी करना कॉपीराइट आधीनियम के अनुसार प्रतिबंधित है